Praktijk voor eclectische energetische natuurgeneeskunde

Voor het eerste consult

Cliënten ontvangen via e-mail:

 • Een korte vragenlijst t.b.v. anamnese.
 • Een lege behandelovereenkomst.
 • Algemene voorwaarden van Elskling.
 • Informatie over de klachtenregeling en aansluiting bij de geschillencommissie.
 • Privacy verklaring.

 

Globaal verloop van een consult. 

Anamnese en behandelplan.

Er wordt gestart met het afnemen van de anamnese (voorgeschiedenis). Dit gebeurt bij elk consult. Tijdens het eerste consult zal dit uitgebreider zijn en wordt ook dieper ingegaan op de levensloop, (medische) geschiedenis en familie. Tijdens een vervolg consult wordt gevraagd naar de afgelopen weken.  Je  wordt tijdens  de anamnese (en het gehele consult) uitgenodigd om mee te denken over de behandeling, vragen te stellen en je gevoel en wensen kenbaar te maken. Ik ondersteun, als nodig, bij het formuleren van je hulpvraag of doelstelling. Hierna wordt het behandelplan ingevuld en ondertekend. Reguliere diagnoses en allopatische medicatie (reguliere medicatie) worden meegenomen als uitgangspunt van de behandeling en bij het opstellen van een behandelplan. 

Diagnose en behandeling

De diagnose gesteld met behulp van de pendel en de  methode op bewustzijnsniveau, het energetisch- en/of het fysieke lichaam. Tijdens het stellen van de diagnose lig je op een behandeltafel.  Je bent te allen tijde volledig gekleed, enkel de schoenen gaan uit. Na het stellen van de diagnose ga ik met je ingesprek en stem ik de behandeling met je af.  Dit  zowel m.b.t tot inhoud, als het verloop, de inzet van eventuele ondersteunende middelen en eventuele aanraking van het lichaam (bv vasthouden van de voeten).  Jij bepaalt of de voorgestelde behandeling aansluit en wordt ingezet. Je denkt mee, geeft je mening en bepaalt zo mede de vorm en inhoud van de behandeling.   

De regie ligt dus bij jou.  Bij de behandeling wordt uitgegaan van je innerlijke kracht en het vermogen van elk mens om te leren, te veranderen. Zo kan je ervaren dat je door bewustwording en vergeving een oud trauma, overtuigingen of emotionele blokkade (deels) kan verwerken. Hierdoor ontstaat ruimte voor een nieuwe manier van kijken en reageren.

Vormen van therapie en behandeling:

 • Regressietherapie.
 • Behandelingen met de Ankh 
 • De kracht van vergeving 
 • Verschillende chakra- en aura behandelingen.
 • Aromatherapie
 • Psychotherapie
 • Ademhalingstechnieken
 • Ziektepreventie
 • Voedingsintolerantiekuur.

 

Ondersteunende middelen en therapieën die ingezet kunnen worden

 • E.E.N energetica
 • Bachbloesemtherapie 
 • Sanoconcept: chakrasanmiddelen, Qi-middellen en de fysieke middelen.
 • Edelstenen 
 • Schussler celzouten 
 • Vitaminen en mineralen
 • Numerologie 

 

Advies, doorverwijzing en vervolgafspraak. 

Ik schrijf aan het eind van het consult een advies recept uit..Ik bied nadere uitleg over de werking van de voorgeschreven (homeopathische) middelen. 

Als er sprake is van problematiek die de aandacht van de reguliere gezondheidszorg vereist zal ik je hiernaar doorverwijzen. 

Desgewenst wordt een datum voor een vervolgconsult afgesproken. Het staat je vrij om, los daarvan, contact op te nemen met eventuele vragen.